Eskam Öğrenci Çalışma Grubu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş olup, 30 Ekim 2009 tarih 27391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

08-Mart- 2010 Pazartesi, ilk Danışma Kurulu toplantısı yapılmış ve Yönetim Kurulu seçilerek faaliyete başlamıştır.


MERKEZİN AMACI:

Kadının gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde her alanda yerini alabilmesi ve statüsünün geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmak,

Kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve inceleme yapmak, yayın çıkarmak, etkinliklere katılmak,

Merkezin üniversitenin ilgili bölüm ve birimleri ile ve ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşları ile işbirliğine girmek.

Kadın sorunlarına yönelik bölgesel ve evrensel çözüm önerileri sunmak, kadına yönelik her alanda geliştirilecek politikalara katkı sağlamak.

MERKEZİN YERLEŞİM YERİ:

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Meşelik Kampusu, 26480, Eskişehir

Telefon: 0(222) Telefon: 0(222) 239 37 50 Dahili: 1415

Belgegeçer: 0(222) 229 14 18

E-posta: eskam@ogu.edu.tr

Web: http://eskam.ogu.edu.tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - @2010