TR | EN
ESKAM

VİZYON: 
Ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bakış açısı geliştirilmesine ve yasalarda eşitliği sağlamaya yönelik yapılanmaya katkıda bulunmak, kadına yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik şiddetin kaldırılmasına yönelik politikalar üretmek, ulusal düzeydeki her alanda aktif rol alabilmesine yönelik stratejiler geliştirmek. 

MİSYON: 
Üniversitenin ilgili bölüm ve birimleri ve diğer paydaş kurumların işbirliği ile kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kadının her alandaki sorunları ile ilgili projeler üretmek, araştırmalar yapmak, programlar geliştirmek, olumlu sonuçların yaygınlaştırılmasına ve kadına yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

HEDEFLER: 
1. Kadın araştırmaları konusunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı “Kadın Araştırmaları Anabilim Dalının” kurulmasını sağlamak, kadın her alandaki sorunları ile ilgili olarak ders ve seminerler vermek ve bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek, 
2. Üniversitenin bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak, projelere katılmak, kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek ve katılmak. 
3. Kadın araştırmaları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak, amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak, 
4. Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve toplumla koordinasyon sağlamaktır.