TR | EN
Yönetim

YÖNETİM KURULU

Merkez Müdürü

Prof. Dr. Elif GÜRSOY (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Doç. Dr. Rukiye TINAS (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 
 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
 
Prof. Dr. Kubilay UZUNER (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
 
 
 
DANIŞMA KURULU
 
Danışma Kurulu Üyeleri
 
Prof. Dr. Kubilay UZUNER (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Prof. Dr. Sema USLU (Sağlık Meslek Yüksekokulu)
Prof. Dr. Ece TURHAN (Fen Bilimleri Enstitüsü)
Doç. Dr. Rukiye TINAS (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Nevin Güner YILDIZ (Eğitim Fakültesi)
Öğr. Gör. Esra SERTEL (Sivrihisar Meslek Yüksekokulu)