TR | EN
Yönetim

YÖNETİM KURULU

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Elif GÜRSOY (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Doç. Dr. Rukiye TINAS (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
 
Prof. Dr. Kubilay UZUNER (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN (İlahiyat Fakültesi)
 
DANIŞMA KURULU
 
Danışma Kurulu Üyeleri
 
Prof. Dr. Kubilay UZUNER (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Prof. Dr. Sema USLU (Sağlık Meslek Yüksekokulu)
Prof. Dr. Ece TURHAN (Fen Bilimleri Enstitüsü)
Doç. Dr. Rukiye TINAS (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Nevin Güner YILDIZ (Eğitim Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN (İlahiyat Fakültesi)
Öğr. Gör. Esra SERTEL (Sivrihisar Meslek Yüksekokulu)